Palvelukuvaukset

Restaurointi
Restaurointi on korjaamista tai entiselleen palauttamista.

Konservointi
Konservointi tarkoittaa huonekalun, esineen, rakennuksen tai rakennusosien säilymisen turvaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Rekonstruointi
Rekonstruointi on kokonaan tai osittain hävinneen huonekalun, esineen, rakennuksen tai rakennusosien tekemistä uudelleen tai täydentämistä säilyneiden osien tai asiakirjojen pohjalta.

Entistäminen
Entistäminen on esineen, rakennuksen tai rakennusosien palauttamista alkuperäiseen tai aikaisempaan asuunsa.

Huom!
Restauroinnissa voidaan käyttää kaikkia edellämainittuja toimenpiteitä.